تولید اپوکسی در صنایع دارویی ایران - ساینا شیمی پلیمر، تولید کننده و مجری کفپوش اپوکسی با 26 سال تجربه
تولید اپوکسی در صنایع دارویی ایران 2019-06-10 تولید دارو و در واقع صنعت دارو از اهمیت بسزایی برخوردارتولید اپوکسی در صنایع دارویی ایران - ساینا شیمی پلیمر، تولید کننده و مجری کفپوش اپوکسی با 26 سال تجربه | تولید دارو و در واقع صنعت دارو از اهمیت بسزایی برخوردار
تولید اپوکسی در صنایع دارویی ایران
Author:
https://sainachemistrypolymer.ir
body

تولید اپوکسی در صنایع دارویی ایران

4 امتیاز - 3 نفر
تولید دارو و در واقع صنعت دارو از اهمیت بسزایی برخوردار است و از شروع خرید مواد اولیه تا خط تولید و بسته بندی و نگهداری آن در انبار و عرضه آن به مشتریان باید کاملآ نکات بهداشتی رعایت گرددو کوچکترین بی توجهی به اپوکسی در صنایع دارویی آن مشکلات خطرناکی را برای بیماران ایجاد می کند و خوشبختانه مسئولین بهداشت و صنایع در این مورد بر اهمیت جایگزینی کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان تذکر داده حتی بخش نامه ای صادر نموده اند که در صورت عدم اجرای آن مراکز مربوطه با مشکلات قانونی رو به رو خواهند گردید و متآسفانه در خطوط تولید دارو تآکید بر کف سالن ها شده .